Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 7.-8.11.2022

Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen avattu.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku ohjelmakauden 2014-2020 hankkeille päättyi 30.9.2022 Pohjois-Pohjanmaan liitossa.

Ajankohtaista

7. lokakuuta 2022
European Week of Regions and Cities -tapahtuma pureutuu EU:n uusiin haasteisiin

European Week of Regions and Cities eli alueiden ja kaupunkien viikko järjestetään tänä vuonna 10.-13. lokakuuta. Tämän vuoden tapahtuman temaattisia kärkiä ovat vihreä siirtymä, alueellinen koheesio, digitaalinen siirtymä ja nuorten vaikutusmahdollisuudet. Tapahtuma on poliittisen keskustelun areena, jossa alueille ja kaupungeille tarjoutuu mahdollisuus saada äänensä kuuluviin EU:n päätöksentekoon liittyen. Pohjois-Pohjanmaan ICT-edelläkävijyys esillä alueiden viikolla Muun muassa Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun yliopiston ja Luulajan teknillisen yliopiston järjestämä työpaja ”Kick-start for Digitalisation via Global Crisis: Partnering for Resilient Connectivity for People” on osa alueiden viikon ohjelmaa. Euroopalla on mahdollisuus olla edelläkävijä digitalisaation käyttöönoton ja digitalisaation hyödyntämisessä sekä tulevaisuuden langattomien teknologioiden kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Wireless ICT Partnership pyrkii lisäämään Euroopan kilpailukykyä tuossa tehtävässä. Työpajaan osallistuu muun muassa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen. Tilaisuuden moderoi Mika Rantakokko Oulun yliopistolta. Tilaisuus järjestetään webinaarina, joten siihen ennättää vielä ilmoittautua mukaan. Lue tiistaina 11.10. järjestettävästä tilaisuudesta lisää tästä linkistä. Vuotuinen aluepolitiikkaan liittyvä tapahtuma Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko on suurin vuotuinen aluepolitiikkaan keskittyvä tapahtuma. Tässä vuosittain järjestettävässä nelipäiväisessä tapahtumassa alueet ja kunnat esittelevät valmiuksiaan luoda kasvua ja työpaikkoja sekä toteuttaa Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa. Se on myös tilaisuus osoittaa paikallis- ja aluetason merkitys hyvän eurooppalaisen hallintotavan kannalta. Ensimmäisen kerran vuonna 2003 järjestetystä tapahtumasta on kehittynyt vuosien kuluessa ainutlaatuinen viestintä- ja verkottumisfoorumi, joka kokoaa yhteen alueita ja kuntia, niiden poliittisia edustajia ja viranhaltijoita sekä asiantuntijoita ja tutkijoita kaikkialta Euroopasta. Teemaviikon avulla on levitetty monin tavoin tietoa siitä, miten alueet ja kunnat hyödyntävät EU‑rahoitusta kohentaakseen kansalaisten arkea. Useimpiin tilaisuuksiin pääsee mukaan myös verkon välityksellä, sillä tapahtumia järjestetään laajasti webinaareina ja hybriditoteutuksina. Lue lisää tapahtumasta. Seuraa tapahtumaa myös sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #EURegionsWeek

5. lokakuuta 2022
Pohjoinen on uusi musta

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton uusi hallitus aloitti työskentelynsä viime vuoden marraskuun lopussa. Maakuntahallituksen työlista on täyttynyt energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmistelusta sekä edunvalvontatyöstä. Pohjois-Pohjanmaa on keskeisessä roolissa Suomen siirtyessä kohti energiaomavaraisuutta. Tuulivoiman lisääntynyt rakentaminen ja Euroopan ainoa valmis ydinvoimakaava Hanhikivellä tarjoavat ratkaisuja matkalla energiaomavaraiseksi ja yhteiskunnan sähköistämiseksi. Maakuntamme tuottaa tällä hetkellä noin 40 prosenttia koko Suomen tuulivoimasta. Venäjän hyökkäyssodasta aiheutunut nopea energian hintojen nousu on tuonut vauhtia fossiilitaloudesta irtautumiselle. Suunnitelmien mukaan Suomi on sähköomavarainen 2023–2024. Lisääntyvä energiantuotanto tuo mukanaan uusia teollisuuden haaroja kuten vetytalous, jossa on valtavasti mahdollisuuksia pohjoiselle Suomelle. Uudella maakuntakaavalla mahdollistetaan energiatuotannon lisäys, mutta samalla luodaan pelisääntöjä kuumentuneelle toimialalle. Maakuntahallitus on evästänyt valmistelijoita erityisesti siirtolinjoja koskevissa maanlunastusasioissa. Tahtotilamme on, että energia, joka tuotetaan maakunnassa, käytetään myös täällä. Tuotannon tulee olla sosiaalisesti hyväksyttävää. Maakuntahallitus on ottanut yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa kansallisen edunvalvonnan ja EU-vaikuttamisen suurennuslasin alle. Jatkossa maakuntaliitto vahvistaa Oulun vaalipiirin kansanedustajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Tarjoamme asiantuntijatukea entistä tiiviimmin vaalipiirin ja maakuntamme kansanedustajille sekä välitämme maakunnan eri toimijoiden viestiä edustajille. Euroopan unionin osalta maakuntahallituksen jäsenet ovat verkottuneet Perifeeristen merellisten alueiden liiton CPMR ja sen Itämeren komission työhön. CPMR on unionin vaikutusvaltaisimpia edunvalvontaorganisaatioita. Teemme tiivistä tiedonvaihtoa Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin toimiston kanssa ja vahvistamme yhteistyötä europarlamentaarikkojen suuntaan. CPMR:n ja sen Itämeren komission kautta tehtävällä työ vaikutti suuresti siihen, että Euroopan liikenteen ydinverkkolinjaus saatiin yltämään Pohjois-Suomeen saakka. Linjaus vauhdittaa nyt keskustelua maayhteyden luonnista Ruotsiin ja Norjan puolelle Narvikin satamaan. Sujuva maantie- ja rautatieyhteys vahvistaisi vientiteollisuuden edellytyksiä ja parantaisi huoltovarmuutta satamista elävälle Suomelle. Nyt tulisikin suorittaa uusinta-arviointi tärkeimmistä väylähankkeista. Erilaiset kuljetusreittivaihtoehdot ja toimintojen hajauttaminen vahvistavat koko Suomea. Merkittävin edunvalvontatehtävä eurooppatasolla on vaikuttaminen metsäpolitiikassa tehtäviin linjauksiin. Suomen ja muiden Euroopan metsäisten maiden tulee olla tarkkana omien metsävarantojen määräysvallasta. Metsät ja metsien käyttö tulee säilyttää kansallisen päätösvallan piirissä. Suomalainen metsätalous on avainasemassa siirtyessämme fossiilitaloudesta biotalouteen ja uusiutuvien raaka-aineiden aikakauteen. Vahvistamme maakunnan läsnäoloa ja viestiä pääkaupungissa sekä EU-pöydissä.…

4. lokakuuta 2022
Liikennöitävyysselvitys valmistui Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoima-alueille

Tuulivoimaloiden koko on viime vuosien aikana kasvanut kuljetusten kannalta merkittävästi, mikä aiheuttaa haasteita niin tuulivoima-alueiden saavutettavuudelle, tuulivoimalan osien kuljetuksille kuin tieinfrastruktuurille ja muulle liikenteellekin. Selvityksen tavoitteena oli löytää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille kuljetuskelpoisimmat erikoiskuljetusreitit. Selvityksessä muodostettiin tuulivoimalakuljetusten pääreitit, joiden nähtiin toimivan keskeisimpinä tuulivoimarakentamiseen liittyvien erikoiskuljetusten yhteyksinä satamista tuulivoimaloiden alueille. Selvityksessä tunnistettiin myös pääreittien keskeisimmät ongelmakohteet ja tuotettiin suuntaa antavaa tietoa tuulivoima-alueiden saavutettavuudesta pääreiteiltä haarautuvalla maantieverkolla. Selvityksen toteutti Ramboll Finland Oy. Selvityksen laadintaan on myönnetty ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen valtionavustusta. Omarahoituksesta ovat vastanneet Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Kainuun liitto. Selvityksen muita rahoittajia olivat Kemin, Oulun, Raahen, Kalajoen ja Kokkolan satamat. Tuulivoimaloiden pystyttäminen vaatii tiestöltä enemmän kuin aiempina vuosikymmeninä. Siinä missä 2010-luvulla tuulivoimalat ylsivät noin 200 metrin korkeuteen, uusia moderneja voimaloita luvitetaan jo jopa 300 metrin korkeuteen. Lue tästä liikennöitävyysselvityksen raportti. Esittelyaineistoon voit puolestaan tutustua tästä ja sen liitteisiin tästä. Kuva: Juha-Matti Kaataja

Näytä kaikki

Kokoukset
& tapahtumat

Näytä kaikki

Sosiaalinen media