Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan juhlavuosi 2021

Maakuntaliitto 90 v. ja Kesäyliopisto 70 v.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Ennakkoinfo sisällöistä 16.6.2021.

Ilmoitustaulu

Ajankohtaista

14.06.2021
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma – ennakkoinfo sisällöistä

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjestävät infotilaisuuden Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasisällöistä (EAKR, ESR ja JTF). Ohjelman ensimmäinen hakukierros on tavoitteena käynnistää syksyllä 2021. Tilaisuudessa saadaan tilannekatsaus lisäksi maaseutuohjelman valmistelutilanteesta. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopisteen kanssa. Aika: Keskiviikko 16.6.2021 klo 9–12.30 Seuraa lähetystä suorana tai tallenteena: https://youtu.be/zbrR11C_0LI Ohjelma 9:00 Tilaisuuden avaus, kehitysjohtaja Tiina Rajala 9:05 Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 ohjelman valmistelu, kehittämispäällikkö Päivi Keisanen 9:15 Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen, kehitysjohtaja Tiina Rajala 9:35 EAKR TL 1 Innovatiivinen Suomi, kehittämispäällikkö  Päivi Keisanen · TKI-toiminta · Digitalisaatio 10:00 tauko 10:15 EAKR TL 2 Hiilineutraali Suomi, aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen · Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen · Ilmastonmuutokseen sopeutuminen · Kiertotalous EAKR TL 3 Saavutettavampi Suomi, aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen · Liikenne Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF, kehittämispäällikkö Päivi Keisanen 10:50 tauko 11:00 ESR, rahoituspäällikkö Riitta  Ilola 11.40 Uuden maaseuturahaston valmistelu, yksikön päällikkö Tiina  Suutari 12.00 Kysymyksiä/vastauksia, chat 12:20 Tilaisuuden päätössanat

14.06.2021
Muuttuva työelämä haastaa myös yhdistyksiä kehittymään

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta pureutui kevätkauden viimeisessä kokouksessaan tärkeään teemaan eli yhdistysten tulevaisuuden rooliin työllistäjinä ja työnantajina. Maakunnassa kiperiä kysymyksiä ovat muun muassa osaavan työvoiman turvaaminen eri toimialoilla ja joka puolella maakuntaa, koulutustason ja osaamisen vahvistaminen, työelämän muutospaineisiin vastaaminen ja kaikkien osallistumisen mahdollistaminen. Yhdistyksillä on tässä kaikessa oma tärkeä, jatkossa vielä vahvistuvakin, roolinsa. Yhdistysten painoarvo siis nousee, mutta toisaalta yhteiskunnalliset muutospaineet haastavat yhdistyksiä myös kehittämään toimintaansa. Palkkatyön osuus ja ammatillinen toiminta ovat yhdistyksissä nousseet huomattavasti etenkin 1990-luvun puolivälin jälkeen. Yhdistysten yhteiskunnallinen asema muuttui niiden saatua uudenlaista roolia julkisen sektorin kumppanina palvelutuotannossa. Jyväskylän yliopistossa työskentelevän yliopistonlehtori Petri Ruuskasen mukaan samansuuntainen kehitys jatkuu ja yhdistysten merkitys työllistäjänä entisestään vahvistuu. Yhdistysten vetovoima työpaikkana on tällä hetkellä hyvä. Niiden yleishyödyllinen luonne ja työn autonomisuus motivoivat työntekijöitä hakeutumaan kolmannelle sektorille. Toisaalta kehittämistarpeitakin työyhteisönä on muun muassa työhyvinvoinnin, työn organisoinnin ja johtamistaitojen osalta. Tutkimusten mukaan yhdistysten on tärkeää lisätä toiminnassaan työn ennakoitavuutta, pohtia työn ja ei-työn välistä rajaa, vähentää tehtäviin liittyvää näkymätöntä työtä ja huomioida palkkatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten erilaiset roolit. ”Yhdistyksissä käytännön työelämäongelmien ratkaisemisen taidot ja sosiaalinen osaaminen korostuvat. Tähän tuleekin yhdistyksissä laittaa enemmän painoarvoa. Johtajalla ja johtajuudella on tärkeä rooli.”, totesi Esa Aunola Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:stä. Neuvottelukunnan jäsenten kesken käydyssä keskustelussa rahoituksen pirstaleisuuden todettiin vaikeuttavan yhdistysten toimintaa ja kehittämistä. Vakautta ja pitkäjänteisyyttä kaivataan, mutta niin, että samalla yhdistysten jonkinasteinen oma harkinta rahoituksen kohdentamisessa turvattaisiin. Tämä säilyttäisi järjestötoiminnalle ominaisen autonomisen aseman ja dynaamisen luonteen osana yhteiskuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla työmarkkinoiden isoja haasteita ovat alle 25-vuotiaiden työttömyys ja ikääntyvien pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Heidän auttamisessaan työelämään yhdistyksillä on merkittävä rooli. Ne pystyvät tarjoamaan esimerkiksi työelämän ”kokeilupaikkoja” nuorille, jotka vielä etsivät oikeaa alaa tai tapaa olla työelämässä. Työelämä rakentuu entistä useammin osasista, erilaisista poluista. Niiden yhteen nivomiseen yhdistyksiä todellakin tarvitaan! Jokainen työnantaja, niin myös yhdistys, joutuu miettimään entistä tarkemmin omaa kilpailukykyään työmarkkinoilla. Keskeiseksi tekijäksi tällöin nousee työn ja työpaikan osaamistarpeet, työntekijöiden osaamisidentiteetti, sekä niiden…

08.06.2021
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma – ennakkoinfo sisällöistä

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjestävät infotilaisuuden Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasisällöistä (EAKR, ESR ja JTF). Ohjelman ensimmäinen hakukierros on tavoitteena käynnistää syksyllä 2021. Tilaisuudessa saadaan tilannekatsaus lisäksi maaseutuohjelman valmistelutilanteesta. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopisteen kanssa. Aika: Keskiviikko 16.6.2021 klo 9–12.30 Seuraa lähetystä suorana tai tallenteena Tilaisuuden ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirjan luonnos 11.5.2021 Ohjelma  9:00 Tilaisuuden avaus, kehitysjohtaja Tiina Rajala 9:05 Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 ohjelman valmistelu, kehittämispäällikkö Päivi Keisanen 9:15 Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen, kehitysjohtaja Tiina Rajala 9:35 EAKR TL 1 Innovatiivinen Suomi, kehittämispäällikkö Päivi Keisanen TKI-toiminta Digitalisaatio 10:00 Tauko  10:15 EAKR TL 2 Hiilineutraali Suomi, aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kiertotalous EAKR TL 3 Saavutettavampi Suomi, aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen Liikenne Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF, kehittämispäällikkö Päivi Keisanen 10:50 Tauko  11:00 ESR, rahoituspäällikkö Riitta Ilola 11.40 Uuden maaseuturahaston valmistelu, ryhmäpäällikkö Tiina Suutari 12.00 Kysymyksiä/vastauksia, chat 12:20 Tilaisuuden päätössanat

Kaikki uutiset

Kokoukset
& tapahtumat

Kaikki tapahtumat

Sosiaalinen media