Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaa- kuntakaava

Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus
24.8.2022 klo 17-19:30

Tästä pääset lähetykseen.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Ensimmäinen hakukierros on avautunut.

Haku avoinna 16.5.-31.8.2022

Ilmoitustaulu

8. elokuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos nähtäville

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on edennyt valmisteluvaiheen kuulemiseen. Kaava käsittelee aluerakennetta, energiantuotantoa ja siirtoa, liikennejärjestelmää ja logistiikka-alueita, viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita, energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, ilmastovaikutusten arviointia sekä muita tarpeellisia kokonaisuuksia. Kaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 8.8.–23.9.2022 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistolla. Nähtäville asetettava valmisteluaineisto on liiton verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi/ilmastomaakuntakaava. Lisätietoja kaava-aineistosta antavat valmistelijat,…

21. tammikuuta 2022
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 17.1.2022 antanut päätöksensä (H40/2022) Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi valitukset, ja maakuntavaltuuston 11.6.2018 tekemä hyväksymispäätös (§ 5) pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa käsitellään pohjavesi- ja kiviainesalueita, seudullisten tuulivoima-alueiden sekä suo- ja biotalousalueiden päivityksiä, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun…

Ajankohtaista

4. elokuuta 2022
Kansainvälisen rahoituksen työpajassa käsiteltiin rahoituksenhakuprosessi

Tiistaina 14.6.2022 järjestettiin kansainvälisen rahoituksen työpaja, jonka teemana olivat EUrahoitushakemuksen valmistelu ja hakuprosessi. Työpajan järjestivät yhteistyössä EAKRrahoitteinen Kanves-hanke ja Culmentor Oy. Tilaisuus pidettiin sekä paikan päällä Oulussa että etäyhteydellä. Työpajaan osallistui yhteensä 42 henkilöä. Tilaisuus oli maksuton ja kaikille avoin. EU-hanke konsultti, Culmentor Oy:n Senior Expert Heidi Honkanen toimi työpajassa esittelijänä ja puhujana. Tilaisuuden avasi Heikki Ojala Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Rahoitushakemuksen valmistelun vaiheet ohjelmassa Työpajassa käytiin läpi EU-rahoitushakemuksen valmistelun eri vaiheet ja itse hakuprosessi. Työpajan vaiheita olivat: Hakuprosessi sekä hankekonsortion rakentaminen ja johtaminen, hakutekstin rakenne, tulkinta ja ohjelmien vaatimukset eli arviointikriteerit, hakemuksen laatiminen käytännössä: hakemuksen uutuusarvo ja vaikuttavuus, tulosten hyödyntäminen, viestintä, toteutussuunnitelma ja resurssointi. Eri vaiheita esiteltiin konkreettisesti käyttämällä esimerkkeinä Horisontti Eurooppa ja Pohjoinen periferia ja arktis –ohjelman hankkeita. Alussa työpajan osallistujat saivat kirjoittaa sanapilveen, mitä ajatuksia heissä herättää sanapari kansainvälinen hanke. Sanapilvessä suosituimmiksi sanoiksi nousivat yhteistyö ja työläs. Yksi EU:n keskeisimmistä rahoitusohjelmista kaudella 2021-2027 on tällä hetkellä Horisontti Eurooppa -ohjelma. Horisontti Eurooppa, EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, tukee tutkimusta ja innovointia Euroopassa kaikkiaan 95 miljardilla eurolla. Yksi tärkeimpiä tavoitteita Horisontti ohjelmassa on Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen. Maakunnan älykkään kehittämisen uudet avaukset -seminaari 24.8.2022​ Elokuun loppupuolella Pohjois-Pohjanmaan liiton tiloissa järjestetään maakunnan älykkään kehittämisen uudet avaukset -seminaari 24.8.2022​. Lue lisää seminaarista täältä ja ilmoittaudu mukaan täältä.

3. elokuuta 2022
Maakunnan älykkään kehittämisen uudet avaukset -seminaari 24.8.2022​

Tervetuloa ideoimaan maakunnan lähitulevaisuuden kehittämiskohteita älykkään erikoistumisen näkökulmasta.  Kutsumme kaikki toimijat Pohjois-Pohjanmaan alueelta mukaan!​  Pohjois-Pohjanmaa saa mahdollisuuden kehittyä monipuolisesti, kun kehitystarpeita saadaan tuotua esiin monipuolisesti eri teemoista ja eri organisaatioiden tarpeet huomioiden. Niinpä juuri sinä olet erittäin tervetullut mukaan!​ Seminaarissa on kolme teematyöpajaa, joista voit valita itsellesi parhaiten sopivan ilmoittautumisen yhteydessä. Teematyöpajat ovat:​  Ilmastoviisas, vastuullinen ja uudistuva teollisuus​  Digitaaliset palvelut ja tuotteet​  Terveyden ja hyvinvoinnin ala​  Seminaari järjestetään Pohjois-Pohjanmaan liitossa, Poratie 5A, Oulu. Tilaisuus alkaa lounaalla klo 11 ja varsinainen ohjelma alkaa klo 12 (-15)​. Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen ja ilmoittaudu mukaan 18.8. klo 12.00 mennessä täällä. Ohjelma 11.00–11.55  Lounas, Antell Poratien ravintola  12.00  Tilaisuuden avaus, Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto  12.05 Älykäs erikoistuminen kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa, Tapani Mattila, Työ- ja elinkeinoministeriö  12.30–14.25  Teematyöpajat    Ilmastoviisas, vastuullinen ja uudistuva teollisuus  -Puheenvuoro: case Utajärvi ja Skarta Energy, Anne Sormunen, Kari Tuominen    Digitaaliset palvelut ja tuotteet  -Puheenvuoro: digitaalinen turvallisuus Kimmo Rousku, Digi- ja datavirasto    -Terveyden ja hyvinvoinnin ala  Puheenvuoro: tulevaisuuden näkymät Minna Komu Business Oulu  14.30–15.00  Yhteenveto ja tilaisuuden päätös, Markus Erkkilä, Pohjois-Pohjanmaan liitto   

7. heinäkuuta 2022
Ohjelmakauden 2014-2020 EAKR-haku on päättynyt

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku ohjelmakauden 2014-2020 hankkeille päättyi 30.6.2022 Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 16 hakemusta. Hakemuksista enemmistö oli erityistavoitteen 4.1 mukaisia tutkimuksen, osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyviä hakemuksia. Lisäksi haettiin rahoitusta yritysten innovaatiotoiminnan sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen. Hakemuksilla haettiin tukirahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä 4.22.134 euroa. Rahoitusta on myönnettävissä hankkeille n. 2.700.000 miljoonaa euroa. Huom. Ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäinen hakukierros on avoinna 31.8.2022 saakka.

Näytä kaikki

Kokoukset
& tapahtumat

Näytä kaikki

Sosiaalinen media