Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaa palkinnon luovutus

Tallenne on nyt katsottavissa.

Tarjouspyyntö: Tekniikan historian tutkimuksesta

Vesivoiman kulttuuriperintö -hankkeessa pyydetään tarjousta Oulujoen vesistön valjastamiseen liittyvästä tekniikan
historian tutkimuksesta (tarjoukset 16.3.2021 mennessä).

Ilmoitustaulu

22.02.2021
Haemme projektisuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.3.2021–31.10.2021 (hakemukset 8.3.2021 klo 12 mennessä)

Haemme projektisuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.3.2021–31.10.2021 Pohjois-Pohjanmaan digituki -hankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoima hanke on osa valtakunnallista digituen kehittämisen kokonaisuutta. Tavoitteena on vahvistaa yhdessä maakunnan eri toimijoiden kanssa kansalaisten digitaitoja ja heille tarjottavaa digitukea. Hankkeessa tuetaan alueen toimijoita digituen kehittämisessä ja koordinoidaan digitaitoihin liittyviä verkostoja. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden kanssa. Lisätietoja verkkosivulta https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/digituki/ Projektisuunnittelijan tehtäviin…

19.02.2021
Haemme projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.2021–31.12.2022 (hakemukset 4.3.2021 klo 12 mennessä)

Haemme projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.2021–31.12.2022 KANVES, Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa -hankkeeseen. Projektipäällikön tehtävä sijoittuu aluekehityksen tulosalueelle, joka vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yleisestä kehittämisestä. Pohjois-Pohjanmaan liiton toteuttamassa EAKR-hankkeessa vahvistetaan ekosysteemiverkostojen kykyä yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen tavoitteena on laajentaa maakunnallista innovaatiopohjaa, edistää alueen vahvuuksiin perustuvien tavoitteiden toteuttamista ja tukea alueen kehittäjiä suorissa kansainvälisissä rahoituksen hakuprosesseissa. Projektipäällikkönä vastaat hankkeesta ja sen…

11.02.2021
Haemme projektikoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.2021–30.9.2022 (hakemukset 28.2.2021 12.00 mennessä)

Haemme projektikoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.2021–30.9.2022 Interreg Pohjoinen -rahoitettuun Battery Region -hankkeeseen, jonka päätoteuttaja on Region Västerbotten Ruotsista. Osatoteuttajia ovat Skellefteån kaupunki, Oulun seudun ammattiopisto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Tehtävä sijoittuu aluekehityksen tulosalueelle, joka vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yleisestä kehittämisestä. Hankkeessa kartoitetaan akkujen arvoketjuun liittyvät koulutustarpeet molemmilla alueilla keskittyen toisen asteen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen koulutustarpeisiin sekä rakennetaan työmarkkinoiden ja…

Ajankohtaista

17.02.2021
Maakuntaohjelmassa tartutaan ajankohtaisiin ilmiöihin

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu jatkui tiistaina 16.2.2021 Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n koordinoimalla strategiatyöpajalla. Mukana oli yli 70 osallistujaa maakunnan eri sektoreilta. Työpajan tavoitteena oli tarkastella ja tulkita yhteisesti maakunnan tilannekuvaa sekä tunnistaa maakuntaohjelmassa huomioitavia keskeisiä toimintaympäristön muutostekijöitä. Maakuntajohtaja Pauli Harju toivotti osallistujat tervetulleiksi Zoom-työpajaan tekemään tulevaisuutta: ”On aika pysähtyä millä lailla haetaan yhteistä tahtotilaa tulevaisuudesta, miten tulevaisuus kohdataan ja miten sitä tehdään.” Harju korosti, että maakuntaohjelma on yhteinen tahtotila ja rahoitusohjelmat välineitä toteuttaa tätä tahtotilaa. Maakuntaohjelman tehtävä on painottaa yhteistä tulevaisuutta. ”Tarkastellessamme ympäristön muutostekijöitä voimme miettiä, millä tavalla pohjoispohjalaiset tekevät yhdessä tulevaisuutta.” Maakuntajohtaja toi esiin tutkimuksen ja koulutuksen merkityksen tasapainoisessa kehityksessä, kun tarkastellaan maakunnan tulevaisuutta. ”Olemme siirtyneet aikakauteen, jossa tuotannon toiminnot uudistuvat vauhdilla. Nyt voidaan soveltaa tutkimuksia ja oppeja. Suorituskykyyn liittyvät asiat ovat nousemassa aluekehityskeskusteluun. Nyt on syytä pysähtyä ja miettiä, mikä on meidän tahtotilamme. Miten tekisimme asiat valtavirtoja hyödyntäen mutta silti omalla tavallamme?” evästi Harju osallistujia. Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen korostaa maakuntaohjelman olevan kokoava ohjelma ja työssä hyödynnetään maakunnan ohjelmia ja tiekarttoja. ”Muutosvoimien murskaamisessa lähestyttiin ilmiölähtöisyyttä. Selkeästi alkaa usvan takaa hahmottua isommat ilmiöt, joihin monet asiakokonaisuudet liittyvät, ” kuvaili Tapaninen työpajan antia. Maakunta on muutosten virrassa. MDI nosti tilannekuvasta seitsemän ilmiötä vauhdittamaan työpajan keskustelua: Väestö- ja työpaikkakehitys eriytyy maakunnan sisällä. Pohjois-Pohjanmaalla talous on ollut viime vuosina hyvässä vireessä, mutta aluetalouden mittareilla kirittävää kuitenkin riittää. Koronan aiheuttamat kolhut moniin muihin maakuntiin verrattuna keskimäärin pienempiä. Nuorten maakunnan kannalta suuri haaste on vastavalmistuneiden työllistyminen. Pohjois-Pohjanmaan paradoksi – monilla hyvinvoinnin kokemuksellisilla mittareilla Suomen kärkeä, mutta sairastavuudessa maakuntien häntäpäässä. Työmatkojen pituudet ovat kasvaneet, mutta samalla Pohjois-Pohjanmaa on laajakaistayhteyksien kehityksessä maakuntien kärkeä. Kasvihuonepäästöt asukasta kohden ovat Suomen korkeimmat, joten ilmastonmuutoksen päästöjen hillinnässä töitä riittää. Maakuntajohtaja Pauli Harju totesi työpajan lopuksi: ”Nyt on otettava härkää sarvista ” ja muistutti Pohjois-Pohjanmaan olevan onnellinen maakunta. Yhteisöllisyys, osallisuus ja uudet välineet auttavat taklaamaan eriarvoistumista. Olemme edelleen nuorten maakunta, mutta olemassa olevat…

Kaikki uutiset

Kokoukset
& tapahtumat

Kaikki tapahtumat

Sosiaalinen media