Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan juhlavuosi 2021

Maakuntaliitto 90 v. ja Kesäyliopisto 70 v.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Tallenne tilaisuudesta ja tilaisuuden esitykset.

Ilmoitustaulu

Ajankohtaista

16. syyskuuta 2021
Kanves – kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa -hanke on pyörähtänyt käyntiin

Kansainvälisessä kehityksessä mukana pysyminen edellyttää aktiivista verkostoitumista ja osallistumista kansainvälisiin hankekonsortioihin. Hankkeessa tarjotaan tietoa kansainvälisistä rahoitushauista sekä tukea hakemusten valmisteluun. Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavien kansainvälisesti rahoitettujen hankkeiden määrää ja aktivoida innovaatiotoimijoita aktiiviseen osallistumiseen kansainvälisiin konsortioihin, joissa huomioidaan paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja maakunnasta löytyvän korkean osaamisen hyödyntäminen. Maakunnan sisäistä yhteistyötä kehitetään ylläpitämällä jo muodostettuja verkostoja älykkään erikoistumisen ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaa on liittynyt useampiin Älykkään erikoistumisen temaattisiin kumppanuuksiin ja uudet kumppanuudet ovat edelleen mahdollisia. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan alueen parhaat asiantuntijat edustavat aluetta S3- kumppanuuksissa.  Hankkeen tavoitteena on kaventaa maakunnan sisäisiä eroja innovaatiotoiminnassa ja luoda toimintamalleja, jotka kannustavat innovaatiotoimijoiden poikkialaiseen verkostoitumiseen maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti, mahdollistaen uusien avauksien synnyn. Hankkeessa on myös tavoitteena nostaa alueen toimijoiden tietoisuutta eurooppalaisista klusteriyhteistyön verkostoista sekä klustereille luodusta laatujärjestelmästä. Yhtenä päämääränä on myös lisätä tietoisuutta maakunnan innovaatioalustojen tarjoamista palveluista ja vastata Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamisen toimista Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toimenpiteissä alueen yhteistyöverkostoja kasvatetaan järjestämällä säännöllisiä tapaamisia ja tapahtumia toimijoiden kesken. Tapahtumien järjestämisessä pyritään huomioimaan poikkitieteisyys ja -alaisuus, jolloin uusien innovatiivisten avausten synnylle luodaan mahdollisuuksia. Tapahtumiin pyritään tavoittamaan toimijoita laajalti ympäri maakuntaa. Fyysisesti järjestettäviä tapahtumia täydennetään lyhyemmillä webinaareilla ja esimerkiksi maakunnan innovaatioalustoja esittelevillä videoilla. Lisätietoa hankkeen kotisivuilta sekä jo ilmestyneet uutiskirjeet. Ennakkotieto: tulossa tiistaina 19.10.2021 klo 12.00-15.00  Älykkään erikoistumisen verkostoista tehoa metallien 3D tulostuksen hyödyntämiseen -webinaari Alustava ohjelma: Kansainvälisten ja kansallisten 3D tulostuksen verkostojen mahdollisuudet ja hyödyntäminen, metallien 3D tulostuksen hyödyntäminen – yrityspuheenvuoroja, metallien lisäävän valmistuksen tekniikat ja materiaalit sekä eri rahoituslähteiden esittelyinfo.  Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä EU:n aluekehitysrahoitteiset Tuotanto 2027- ja Kanves-hankkeet.  Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus järjestetään vallitsevan tilanteen salliessa hybridinä siten, että voit osallistua etäyhteyden kautta tai paikan päällä Nivalassa (Nivalan Teollisuuskylä, Pajatie 5, 85500 Nivala).  Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu tarkentuvat piakkoin, joten lisääthän päivän jo kalenteriisi. Seuraa myös verkkosivujamme osoitteessa: www.oulu.fi/ksi, www.oulu.fi/fmt/ ja Kanves-hanke.  Kanvesin projektipäällikkönä toimii Saija Tikkanen ja häneltä saa lisätietoa hankkeesta joko puhelimitse 040 685 4044 tai sähköpostitse saija.tikkanen(a)pohjois-pohjanmaa.fi . …

16. syyskuuta 2021
Komissaari Jutta Urpilainen vierailee virtuaalisesti Pohjois-Pohjanmaalla 20.9. – kyselytunti ja lukiovierailu Kuusamoon ohjelmassa

  Komissaari Jutta Urpilainen tulee virtuaaliselle maakuntamatkalle Pohjois-Pohjanmaalle maanantaina 20.9. Koronan vuoksi virtuaalisena järjestettävä matka on osa kiertuetta, jossa Urpilainen vierailee eri puolilla Suomea. Urpilainen vierailee Pohjois-Pohjanmaalla kaikille avoimella osuudella virtuaalisesti kello 10.30–12.20. Sen jälkeen hän tapaa vielä mediaa yksityisesti. Kyselytunnilla esillä ajankohtaiset asiat Komissaari Urpilaisen vierailu alkaa kello 10.30 kyselytunnilla, jossa hän keskustelee ajankohtaisista asioista seuraavalla kokoonpanolla: Pauli Harju (Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja), Eija Ruohomäki (vanhempi neuvonantaja Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluista), Jussi Haukkamaa (projektipäällikkö ja lehtori, PINO Network & Oulun ammattikorkeakoulu), Janne Siltari (Kaira Clan Oy:n perustaja ja hallituksen jäsen). Kyselytunnin jälkeen Urpilainen suuntaa vierailulle Kuusamon lukioon. Kouluvierailulla Kuusamon lukion oppilaat pääsevät kyselemään Urpilaiselta kysymyksiä Urpilaisen lyhyen alustuksen jälkeen. Maakuntamatkaa ja kouluvierailua voi seurata virtuaalisesti seuraavista linkeistä: Klo 10.30 – 11.30            Komissaari kyselytunti www.livekatsomo.fi/kyselytunti-pohjoispohjanmaa Klo 11.35 – 12.20            Kuusamon lukio  www.livekatsomo.fi/eknuortentapaaminenkuusamo Tervetuloa mukaan! 

15. syyskuuta 2021
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Väyläverkon investointiohjelma ei takaa Pohjois-Pohjanmaan saavutettavuutta

Pohjois-Pohjanmaan liitto antoi 15.9.2021 lausuntonsa valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022–2029. Investointiohjelman mukainen liikennejärjestelmän kehittäminen ei takaa Pohjois-Pohjanmaan eikä Pohjois-Suomen saavutettavuutta, ei vastaa elinkeinoelämän tarpeita eikä tue kestävää liikkumista ja ilmastotavoitteita. Investointiohjelma on puutteellinen erityisesti elinkeinokuljetusten edellytysten parantamisen näkökulmasta. Ohjelmassa ei ole huomioitu Pohjois-Suomen erityisolosuhteita ja elinkeinoelämän vaatimuksia. Alueen merkitys koko Suomen kansantaloudelle sekä kansalliseen ja kansainväliseen saavutettavuuteen on merkittävä ja sen tulee näkyä alueelle kohdistuvissa väyläverkon investoinneissa. Pohjois-Pohjanmaan kannalta keskeisimmät toimenpiteet valtakunnallisen liikennejärjestelmätavoitteiden saavuttamiseksi puuttuvat kokonaan. Investointiohjelmassa erityisesti raideliikenteen kehittäminen painottuu vain Etelä-Suomeen, mikä vaikeuttaa Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kehittymistä ja investointien vaatiman raideliikenteen parantamista. Liikenne 12 -suunnitelman talouskehyksessä esitetty rahoitustaso on totaalisen riittämätön tulevaisuuden liikenneverkolle. Investointiohjelmalla ei voida saavuttaa suunnitelmalle asetettuja tavoitteita. Esimerkiksi maantieverkolla on strategisen tilannekuvan mukaan jopa kolmen miljardin euron kehittämistarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Korjausvelan kasvu ja tiestön heikkeneminen vaikuttaa merkittävässä määrin negatiivisesti alueen teollisuuden toimintaedellytyksiin sekä matkailun sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Kokonaisrahoitustaso on täysin riittämätön Pohjois-Suomen kannalta merkittävien toimenpiteiden, kuten pääväylien kehittämisinvestointien ja korjausvelan vähentämisen toteuttamisessa. Pääradan kehittäminen on tärkeää talouden kasvun ja kestävän liikkumisen osalta. Pääradan Ylivieska–Oulu-rataosuus on toiseksi merkittävin ja vilkkain tavaraliikenteen rataosuus valtakunnassa ja henkilöliikenteen osalta se palvelee yli miljoona matkustajaa vuodessa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta esimerkiksi Kokkolan eteläpuolella pääradalla tavaraliikenteen määrät ovat hyvin vähäiset eikä suunnitellut investoinnit tue Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä niin kuin investoinnit pääradan pohjoisimmilla osuuksilla. Merkittävimpien väylien kehittäminen on tärkeää. Tämän ohella Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytysten sekä yritysten ja ihmisten sujuvan arjen kannalta on äärimäisen tärkeää ylläpitää myös toimivaa alempitasoista tieverkkoa. Erityisesti tieverkoston liikennöitävyys on viime vuosina huolestuttavasti rapautunut. Perustienpitoon tulee varata riittävästi resursseja. Linkki lausuntoon.  

Näytä kaikki

Kokoukset
& tapahtumat

Näytä kaikki

Sosiaalinen media